DMCA

Denna webbplats (“webbplatsen”) betraktas som en “tjänsteleverantör” i den mening som avses i 17 USC §512 (k) (1) i Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Följaktligen ger det rätt till vissa skydd mot upphovsrättsintrång enligt DMCA, vanligen kallade “safe harbor” bestämmelser. Vi respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber våra användare att göra detsamma.

Meddelande om intrång
Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, skicka då en länk till det innefattande specifika url kopplat till materialet;
din adress, telefonnummer och e-postadress;
ett uttalande av dig om att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte har tillåtits av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller någon annan tredje part; och,
ett uttalande från dig, under ed, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller eller behörig att agera för dennes räkning

till [email protected]

This website (“SITE”) qualifies as a “Service Provider” within the meaning of 17 U.S.C. §512(k)(1) of the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Accordingly, it is entitled to certain protections from claims of copyright infringement under the DMCA, commonly referred to as the “safe harbor” provisions. We respect the intellectual property of others, and we ask our users to do the same. Accordingly, we observe and comply with the DMCA, and have adopted the following Notice and Takedown Policy relating to claims of copyright infringement by our customers, subscribers or users.

Notice of Claimed Infringement
If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide Our Designated Copyright Agent (identified below) with the following information:
an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright or other intellectual property interest;
description of the copyrighted work or other intellectual property that you claim has been infringed;
a description of where the material that you claim is infringing is located on the SITE (preferably including specific url’s associated with the material);
your address, telephone number, and email address;
a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and,
a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright or intellectual property owner or authorized to act on the copyright or intellectual property owner’s behalf.

You may send your Notice of Claimed Infringement either to e-mail [email protected]